SPEEDAN MOTOR OIL LOGO روغن موتور اسپیدان
SPEEDAN MOTOR OIL LOGO روغن موتور اسپیدان
روغن اسپیدان کیمیا اسپیدی قشم SPEEDAN OIL

دیدار مدیران مجموعه روغن اسپیدان و کیمیا اسپیدی قشم

دیدار دوستانه و کاری مدیران مجموعه روغن اسپیدان و شرکت کیمیا اسپیدی قشم

شرکت کیمیا اسپیدی قشم به عنوان تامین کننده اصلی مواد اولیه روغن پایه‌های اسپیدان همکاری خوبی را با این مجموعه دارد که در آینده، با تلاش دو طرف، این قرارهای همکاری پررنگ‌تر و با اهمیت‌تر خواهند شد.

سعی ما در این مجموعه همواره ارتقای سطح کاری و اهمیت به خواسته مشتری و بازار مصرف بوده است.

ما رقابت می‌کنیم تا شما پیروز میدان باشید