روغن موتورهای بنزینی اسپیدان با استفاده از بالاترین کیفیت روغن پایه‌های شرکت نفتی و همچنین مرغوب‌ترین ادتیوهای وارداتی تولید و عرضه می‌گردد.

روغن موتورهای بنزینی اسپیدان با تولید در انواع سطوح کیفی مختلف، مناسب انواع خودروهای بنزینی در کشور می‌باشد.

روغن موتورهای دیزلی اسپیدان با استفاده از بالاترین کیفیت روغن پایه‌های شرکت نفتی و همچنین مرغوب‌ترین ادتیوهای وارداتی تولید و عرضه می‌گردد.

روغن موتورهای دیزلی اسپیدان با تولید در انواع گریدهای مختلف، مناسب انواع خودروهای سنگین و نیمه سنگین دیزل در کشور می‌باشد.

ارسال بارهای صادراتی به مقصد افغانستان

دیدار مدیران مجموعه روغن اسپیدان و کیمیا اسپیدی قشم

محصولات آماده ارسال برای مشتریان

محصولات آماده ارسال

آماده سازی ارسال بار مشتریان به مقصد تاجیکستان