روغن موتور دیزلی چیست؟

روغن دیزل ، روغنی است که شما برای روانکاری موتور خود استفاده می کنید و نباید با روغن موتورهای بنزینی اشتباه شود. در فرآیند انتخاب روغن باید از سازگاری آن با موتور اطمینان حاصل کنید.

روغن موتور دیزلی بسیار شبیه روغن موتور بنزینی است. هر دو دارای روغن پایه هستند که با افزودنی های مختلف برای تغییر ویژگی ها ترکیب شده اند. پس تفاوت روغن موتور دیزلی با بنزینی در همین افزودنی هایی است که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این موتورهای دیزلی کربن بیشتری را جذب می کنند در حالی که موتورهای بنزینی تمایل به جذب قیر و رطوبت را دارند. بنابراین، روغن موتورهای دیزلی نسبت به روغن موتورهای بنزینی افزودنی های ضد سایش بیشتری دارند. همچنین روغن موتورهای دیزلی نسبت به روغن موتورهای بنزینی ویسکوزیته بالاتری دارند. به طور خلاصه، موتور های دیزلی چون در شرایط سخت‌تری قرار دارند نیاز به روغن هایی با افزودنی بیشتر دارند.

انواع روغن موتور دیزلی اسپیدان

API CI4

روغن موتور دیزلی اسپیدان، تمام سینتتیک است که برای روانکاری خودرو های دیزل مدل سال 2012 تا سال 2018 طراحی شده اند و در شرایط سخت کار می کنند، توصیه می شود. این محصول که با سوخت های دیزل با درصد گوگرد بالا سازگار است با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب، تولید می شود.

API CH4

روغن موتور دیزلی اسپیدان نیمه سینتتیک است که برای روانکاری موتور های دیزلی چهار زمانه مدل 2007 تا 2014 طراحی شده است که با دور و سرعت بالا کار می کنند توصیه می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مناسب، تولید می شود.

API CF

روغن موتور دیزلی اسپیدان معدنی است که برای روانکاری موتورهای دیزلی چهار زمانه سنگین سوپر شارژ و توربو شارژ مدل 2000 تا 2010 توصیه می‌شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.