SPEEDAN CF 20W50

SPEEDAN CF 20W50

روغن موتور دیزلی معدنی است که برای روانکاری موتور های دیزلی چهار زمانه سنگین سوپر شارژ و توربو شارژ دارای تکنولوژی سال ساخت متناسب با این محصول توصیه می‌شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.